AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Ślad środowiskowy organizacji

W perspektywie oddziaływania na środowisko, obok efektywności ekologicznej produktów użytkowanych i zamawianych na potrzeby organizacji, równie istotne są wymogi w zakresie śladu środowiskowego samej organizacji.

2015-09-28
Ślad środowiskowy produktu

Ślad środowiskowy produktu (ang. product environmental footprint) jest opartym na wielu kryteriach wskaźnikiem, który służy do pomiaru efektywności środowiskowej produktu (towaru lub usługi) przez cały cykl życia.

2015-09-25
Ograniczenia LCC

Metoda LCC, mimo iż jest użyteczna w procesie podejmowania decyzji zakupowych, ma jednak istotne ograniczenia.

2015-09-23
Analiza kosztów cyklu życia LCC

Chcąc zastosować metodologię analizy kosztów cyklu życia LCC (Life Cycle Cost) należy zebrać stosunkowo dużą ilość aktualnych danych ilościowych, np. ilość wytworzonych odpadów, dotyczących nie tylko procesu wytwórczego danego produktu, ale również fazy jego użytkowania, recyklingu i utylizacji.

2015-09-21
Analiza cyklu życia

Analiza cyklu życia (Life Cycle Analysis LCA) jest techniką zarządzania środowiskowego

2015-09-18
Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący śladu środowiskowego produktów

Stosowanie metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów oraz informowania o niej pozwala w kompleksowy sposób badać i monitorować środowiskowe aspekty świadczonych i zamawianych usług.

2015-09-16
Efektywność ekologiczna i produkt zrównoważony

Ekoefektywność dotyczy całego procesu cyklu życia zamawianego produktu a wymogi przez nią stawiane mogą wymagać często radykalnych zmian w sposobie wytwarzania i dostarczania produktów i usług.

2015-09-14
Ekoprojekt

Czy w przypadku zakupu nowych urządzeń komunalnych można wymagać w SIWZ, aby spełniały one wymogi ekoprojektu?

2015-09-11
Znakowanie ekologiczne i społeczne

Sposobem na wyróżnienie produktów, które spełniają kryteria ekologiczne i społeczne w stopniu wyższym, niż produkty konwencjonalne jest znakowanie społeczne lub ekologiczne (ecolabelling).

2015-09-09
Fair Trade - dobry przykład zrównoważonej produkcji i konsumpcji
Ogólnym celem inicjatywy Fair Trade jest skrócenie łańcucha dostaw dla produktów z krajów południowych, zapewnienie godziwego wynagrodzenia dla wytwórców tych produktów, jak również zapewnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska.
SZKOLENIA